Telefontid fra 8.00 til kl. 17.00
Legalisering

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvornår skal jeg bruge en bekræftet/autoriseret oversættelse fremfor en almindelig oversættelse?

Det skal du, når modtageren af oversættelsen - normalvis en offentlig myndighed eller tilsvarende instans - kræver, at oversættelsen forsynes med translatørens stempel/underskrift. En autoriseret translatør bekræfter med sin underskrift, erklæring og sit translatørstempel, at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af det originale dokument. Du kan altid genkende behovet for en autoriseret oversættelse, når der bliver nævnt 'certified', 'stemplet', 'autoriseret' eller 'bekræftet'.

Ved dokumenter såsom attester, bevillinger, årsregnskaber og lignende, som er til eller fra offentlige myndigheder, er det ofte nødvendigt med en bekræftet oversættelse.

Ved private dokumenter er det ofte attester, bevillinger, fuldmagter, certifikater, diplomer, karakterudskrifter, kørekort, forsikringsdokumenter, bankkonti og lignende. Som regel skal attester, virksomhedsudskrifter og certifikater legaliseres, mens diplomer og udskrifter fra skat ofte kun har behov for stemplet fra oversætteren. Når dokumentet skal fremvises foran en myndighed, vil der oftest være behov for legalisering, mens ved fremvisning for virksomheder/skoler er der generelt ikke dette behov. Hvis du er i tvivl, anbefaler vi altid, at du kontakter dem, som skal bruge oversættelsen.

Hvad er forskellen på en bekræftet/autoriseret oversættelse og en legaliseret oversættelse?

Ved en bekræftet oversættelse bliver oversættelsen forsynet med underskrift, erklæring og stempel fra translatøren som bekræfter, at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af det originale dokument. En oversættelse kan være både bekræftet og legaliseret - vi kan også legalisere almindelige oversættelser, så længe der oversættes fra dansk eller engelsk og til et fremmedsprog.

Ved en legaliseret oversættelse påføres der først en påtegning fra enten en notar eller Dansk Erhverv, og derefter kan der påføres en Apostille, som er en bekræftelse af en underskriftens ægthed, og den kapacitet som underskriveren af dokumentet har. En Apostille er gyldig i alle de lande, som har tiltrådt Apostille Konventionen af 5. oktober 1961. De fleste lande er medlem af denne konvention.


Ved en bekræftet oversættelse vil vi som udgangspunkt tilbyde Dansk Erhverv, da vi har en erhvervsaftale med dem, og kan tilbyde rabat på denne påtegning. Ved almindelige oversættelser der skal legaliseres tilbyder vi notar, da Dansk Erhverv kun kan stemple på den autoriserede oversætters påtegning, hvilket ikke følger med ved en almindelig oversættelse.

Vi anbefaler dog altid at du først tager kontakt til den instans, som skal have oversættelsen, for at være sikker på hvad de kræver, i forhold til stempling af oversættelsen. Langt de fleste myndigheder og instanser vil have et krav om enten en bekræftet eller legaliseret oversættelse - ofte begge dele. VI tilbyder begge løsninger.

Hvordan kan jeg få et tilbud på oversættelse?

For at få et tilbud, skal du enten udfylde kontaktformularen på vores hjemmeside og uploade de(t) dokument(er) der skal oversættes eller sende via e-mail til [email protected]. Herefter ser vi dokumenterne igennem, og fremsender en pris og leveringstid for oversættelsen. Det er ikke muligt at få en konkret pris uden vi har set dokumenterne, som skal oversættes, og vi kan ikke give priser over telefonen, da al tilbudsgivning kræver at vi har en kommunikation med oversætter først. Jo bedre dit billede af dokumentet ser ud, jo pænere oversættelse vil du modtage. Forklaringen er, at ved en autoriseret oversættelse skal vi hæfte oversættelsen sammen med din original eller scan. Dette gøres for at modtager kan se hvilket dokument der er blevet oversat fra. 

Hvor lang tid går der før jeg modtager et tilbud?

Vi bestræber os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Typisk går der et par timer, hvis det er indenfor normal åbningstid. Hvis det haster, kan du altid ringe til os.

Din henvendelse vil altid gå hurtigere, hvis du indsender dine dokumenter med i din forespørgsel. Der er ikke som sådan en standardpris på vores oversættelser, da vi skal snakke med translatør om opgaven - de vurderer prisen ud fra sprog, længde af dokumentet, hvor meget tid de skal bruge på at formatere dokumentet, sprogets sværhed og hvor svært det er at læse dokumentet - så derfor, hvis det er et dårligt scan/billede kan det muligvis afspejles i prisen. Derfor anbefaler vi altid at du anvender en scanner eller en scanneapp som du kan downloade via Google Play butik eller Appstore.

Ingen regler uden undtagelser - er der tale om danske attester, kørekort, pas o. lign., kan vi godt give en pris uden at se dokumentet først, da disse dokumenter altid er standardlængde. Skriv blot i din henvendelse hvilken attest det er, og antal.

Hvor lang tid tager oversættelsen?

Leveringstiden på en bekræftet oversættelse gives når vi sender dig et tilbud - den gælder fra den hverdag, som tilbuddet godkendes (godkender du et tilbud efter 16.30, gælder leveringsdagen fra næstkommende hverdag). Når der er tale om en bekræftet oversættelse kan der gives en præcis leveringsdato, men hvis du skal have din oversættelse legaliseret, kan der gå en dag eller to ekstra, da vi i så fald skal ned til Dansk Erhverv/notaren og Udenrigsministeriet. Leveringsdatoen afhænger også af hvor langt dit dokument er, og hvor meget kapacitet oversætteren har. Generelt bestræber vi os på at oversættelsen tager under 6 hverdage.

Er et scan af dokumentet nok eller skal jeg sende det originale dokument til jer?

Hvis du skal have oversat fra fremmedsprog til dansk, er scan af dit dokument ofte nok. Ønsker du dog at dit originaldokument bliver sat sammen med oversættelsen, kan vi arrangere dette.

Skal du have oversat fra dansk til fremmedsprog, skal vi  bede om at du sender dine originaldokumenter til enten os eller oversætter. Forklaringen er, at Udenrigsministeriet kræver at dit originaldokument er legaliseret før de vil legalisere oversættelsen. Udenrigsministeriet legaliserer kun dokumenter der er udstedt af en dansk myndighed - vi vil altid vejlede dig om hvorvidt dit dokument kan legaliseres, og hvordan du kan skaffe dit dokument i original form.

Mit dokument indeholder kun nogle få sætninger - hvad koster oversættelsen?

Det afhænger meget af sprogkombinationen, da vores oversættere har forskellige mindstepriser. Du kan altid få en konkret pris at vide, hvis du sender et scan af dokumentet ind til os via vores hjemmeside eller via e-mail.

Mit dokument indeholder personfølsomme informationer - hvordan kan jeg sende det til jer?

Vi håndterer personfølsomme dokumenter på daglig basis og behandler dem naturligvis strengt fortroligt. Ønsker du et tilbud på dine dokumenter kan du sende det via vores kontaktformular på hjemmesiden, som er sikker. Alternativt kan du uploade direkte via dette link. Dine dokumenter slettes automatisk efter 3 måneder, hvis du ikke vælger at tage imod vores tilbud. 


Du skal også være velkommen til at sende en version af dokumentet med slettede CPR-numre.

Kan jeg få oversat dokumenter til andre sprog end til og fra dansk? F.eks. spansk til engelsk?

Ja, vi tilbyder også at lave autoriserede oversættelser mellem fremmedsprog og engelsk. Dog skal dokumentet være udstedt af en dansk myndighed før vi kan tilbyde at legalisere dit dokument og oversættelse.

Er der mulighed for at få et billigere tilbud?

Ja, vi kan tilbyde det, der hedder en certificeret oversættelse (CoT). 

Forskellen mellem en certificeret og en autoriseret oversættelse er hvem der stempler og underskriver oversættelsen. Ved en autoriseret oversættelse er det oversætteren der stempler den. Prisen for denne oversættelse er dyrere da den autoriserede oversætter har en højere ordpris grundet sin uddannelse, og tager en ekstra pris for sit stempel. Ved en certificeret oversættelse anvender vi en professionel oversætter, og sætter derefter vores virksomhedsforside på oversættelsen. Vi tager ikke merpris for denne forside.

Der kan ikke nødvendigvis tales om kvalitetsforskel - en bekræftet oversættelse er ikke nødvendigvis af højere kvalitet, men den autoriserede oversætter kan ofte blive bekræftet af udlandske myndigheder. Dette kan virksomheder ikke altid - dog er der kommet et paradigmeskifte de sidste par år, der medfører at certificerede oversættelser er blevet mere og mere accepterede.

Legalisering.dk ApS
Gammeltorv 6,3
1457 København K
Danmark
+45 7199 7722
CVR: 40255796