Telefontid fra 8.00 til kl. 17.00
Legalisering

Handelsbetingelser for Legalisering ApS 

(CVR: 40255796)


Opdateret d. 17/10 2022

1.Definitioner & anvendelsesområde 

Legalisering.dk ApS har som formål at formidle oversættelsesydelser til private og erhverv. Nedenstående betingelser gælder for alle serviceydelser, som er bestilt hos Legalisering.dk ApS. Nedenstående betingelser gælder med mindre andet er aftalt. Kunden leverer den tekst, som ønskes oversat, og servicen, som Legalisering.dk ApS tilbyder, er oversættelse af denne tekst. 

2. Fremsendelse af tekster 

Dokumenter modtages - med mindre andet er aftalt - kun elektronisk ved fremsendelse på e-mail. Det anbefales, at dokumenterne bliver scannet, eller at der tages billeder med et kamera. Er billedet/scanningen af utilstrækkelig kvalitet, så det ikke kan aflæses af Legalisering.dk’s personale, kan Legalisering.dk ApS afvise at tilbyde oversættelse af dokumentet. Legalisering.dk ApS er berettiget til at ændre på det aftalte leveringstidspunkt. 

 3. Bestilling, fortrydelse og pris 

Ved alle bestillinger oplyser Legalisering.dk ApS først prisen, når teksten er modtaget fra kunden. Materiale fremsendes elektronisk. Legalisering.dk ApS udregner en pris, hvorefter kunden kan godkende/afvise tilbuddet. Heri er pris, leveringstid og leveringsform angivet. Moms, gebyrer og eventuelt andre omkostninger er også angivet her. Tilbuddet gælder i 10 dage, og alle tilbud fra Legalisering.dk fremsendes elektronisk via e-mail. 

4. Levering og udførelse af oversættelse

Oversættelserne udført af Legalisering.dk leveres med posten og i en elektronisk udgave, hvis dette er aftalt. Ved oversættelser er Legalisering.dk berettiget til at ændre layout og opsætning. Legalisering.dk ApS er berettiget til at benytte underleverandører herunder freelanceoversættere. Leveringsdatoen aftales individuelt for hvert projekt og godkendes af kunden på forhånd før bestilling og betaling. Forekommer der omstændigheder, der gør, at leveringsfristen ikke kan overholdes, er Legalisering.dk berettiget til at udskyde leveringstidspunktet eller ophæve aftalen med kunden og returnere betaling til kunden. Kunden er ikke berettiget til at kræve prisnedslag, kompensation, bod, erstatning eller anden godtgørelse. Særlige omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til, brand, ulykker, strejker, optøjer, krig, transportproblemer samt foranstaltninger truffet af offentlige myndigheder. 

5. Privat politik ved e-handel med Legalisering.dk 

Nedenfor følger en beskrivelse af købsprocessen, således at du er orienteret omkring hele forløbet.

1. Du anmoder om et tilbud af Legalisering.dk via e-mail, vores kontaktformular eller gennem livechat.
2. Du beskriver opgaven hvorefter vi vender tilbage med et tilbud til dig som inkluderer pris, leveringstid og anden relevant information om oversættelsen.
3. I det tilbud du modtager fra Legalisering.dk er det et betalingslink som du kan klikke på hvis du ønsker at bestille oversættelsen.
4. Her vælger du betalingsmetode som kan være ved at bruge betalingskort eller Mobilepay.
5. Herefter bekræfter du også Legalisering.dk’s betalingsvilkår.
6. Du får en elektronisk kvittering som bekræfter din bestilling.

Når du handler på Legalisering.dk er det Legalisering.dk der håndterer betalingen. Hvis du har spørgsmål til betalingen, bedes du derfor rette henvendelse til personale fra Legalisering.dk. Alle priser står i danske kroner og er inklusive levering, stempler/autorisationer og selve oversættelsen. Totalprisen fremgår også før du laver indbetalingen.

Du kan vælge mellem alle de forskellige betalingsmetoder undervejs i købsforløbet. For at minimere risikoen for at miste dine data, er oplysninger om betalingskort krypteret. Når vi har modtaget din bestilling reserverer vi et beløb via den valgte betalingsmetode for at sikre at transaktion kan gennemføres.

6. Betaling

Når du handler på Legalisering.dk's hjemmeside, er det Legalisering.dk, der håndterer betalingen. Hvis du har spørgsmål vedrørende betaling, bedes du kontakte Legalisering.dk. Alle priser er i danske kroner og inkluderer fragt, moms og alle relevante omkostninger. Du kan vælge mellem de forskellige betalingsmuligheder som tilbydes når du vil betale/bestille. For at minimere risikoen for uautoriseret adgang er dine betalingsoplysninger krypteret. Når vi modtager din ordre, reserverer vi beløbet via den valgte betalingsmetode for at sikre, at der er dækning for købssummen, så transaktionen kan udføres. Beløbet trækkes først fra dit kort, når oversættelsen er leveret.

7. Fortrolighed

Personale og freelanceoversættere, som er tilknyttet Legalisering.dk, er underlagt tavshedspligt. Oversætterne har skrevet under på en leverandørkontrakt, hvor de underlægges fortrolighed. 

8. Immaterielle rettigheder

Kunden bekræfter ved bestilling at have rettigheder til de dokumenter, der ønskes oversat. Legalisering.dk holdes skadesløs for krav, der måtte opstå som resultat af kundens manglende rettigheder til det oversatte dokument. Derudover har Legalisering.dk ophavsretten til enhver oversættelse udført af Legalisering.dk. Kunden er forpligtet til at overholde og respektere det ophavsretlige forfatterskab af dokumenter herunder med tydelig kildeangivelse. 

9. Fejl eller mangler

Skulle kunden mod forventning finde en fejl i oversættelsen udført af Legalisering.dk, skal reklamation ske straks, efter at oversættelsen er modtaget og senest fire dage efter levering af oversættelsen. Reklamation/klager fritager ikke kunden for deres betalingsforpligtelser. 

Reklamationen udformes skriftligt på e-mail til Legalisering.dk, hvor der skal angives eksempler på, hvor der er fejl i oversættelsen. Eventuelle rettelser foretages uden beregning, hvis det kan påvises, at fejlen ligger hos Legalisering.dk. Hvis kunden selv laver ændringer/rettelser i oversættelsen uden aftale med Legalisering.dk, bortfalder retten til udbedring, kompensation eller prisnedslag. 

Legalisering.dk kan ikke drages til ansvar for tab opstået som direkte eller indirekte følge af mangelfulde eller forsinkede oversættelser. Det påhviler kunden at kontrollere oversættelsen, hvis det forventes, at oversættelsen kan få helbredsmæssige, økonomiske, politiske, sociale eller andre menneskelige konsekvenser. Erstatningsansvaret er til enhver tid begrænset til et beløb svarende til det samlede honorar, dog kan erstatningsansvaret maksimalt beløbe sig til 5.000 kr.  

10. Lovvalg og værneting

Alle forhold mellem kunder og Legalisering.dk er underlagt dansk ret. 

11. Fortrydelse, ophævelse mv.

I tilfælde af at oversættelsen er mangelfuld, er kunden berettiget til annullering af bestillingen. Legalisering.dk skal dog have mulighed for at udbedre eventuelle mangler først. Skulle kunden ophæve bestillingen, er kunden forpligtet til ikke at bruge oversættelsen. Kunden giver samtykke til, at oversættelsen påbegyndes, så snart kunden har godkendt tilbuddet fra Legalisering.dk. Derudover er Legalisering.dk berettiget til at kræve et vederlag for hidtil udført oversættelsesarbejde ved annullering af ordrer. I sådan et tilfælde vil Legalisering.dk komme med en skriftlig redegørelse for det udførte arbejde. 

12. Øvrige bestemmelser 

Af øvrige bestemmelser angives at kunden forpligter sig til ikke at kontakte Legalisering.dk’s oversættere.

13. Slettepolitik

Vi kan opbevare oversættelser for Kunden uden omkostninger. Hvis dette ønskes, informerer Legalisering om, at dataen opbevares så længe, samtykket er gældende. Ved henvendelse fra Kunden, kan denne have mulighed for at få persondataen slettet.

Ved behandling af sagen/oversættelsen for Kunden, vil Kunden blive forespurgt, om denne samtykker til opbevaring af sagen/oversættelsen. Hvis Kunden samtykker skriftligt til dette, vil sagen/oversættelsen blive opbevaret på ubestemt tid, og samtykket kan altid tilbagetrækkes. Hvis Kunden ikke svarer på forespørgslen, bliver sagen/oversættelsen som udgangspunkt slettet efter 6 måneder, medmindre Kunden ønsker sagen/oversættelsen slettet tidligere eller senere.

Hvis der indgår følsomme oplysninger i sagen/oversættelsen, vil materialet bliver slettet, så snart sagen/oversættelsen er færdiggjort, medmindre Kunden samtykker til andet.

Sagens afslutning er efter den konkrete sag at betragte som enten ved 1) godkendelse af tilbud fra Kunden, 2) ved levering af oversættelse eller 3) afvisning af tilbud.

Hos Legalisering opbevares Kundens ikke-følsomme data som fx kontakt- og betalingsdata, så længe der haves et sagligt behov hertil. Frister efter bl.a. forældelseslovgivningen på 2 år og bogføringslovgivningen på 5 år i forbindelse med udarbejdelse af vores regnskaber overholdes af Legalisering.dk.


Legalisering.dk ApS
Gammeltorv 6,3
1457 København K
Danmark
+45 7199 7722
CVR: 40255796