Telefontid fra 8.00 til kl. 17.00
Legalisering

Oversættelse - autoriseret oversættelse og legalisering

Har du behov for en kommerciel eller juridisk oversættelse udført af en translatør?  Legalisering.dk kan hjælpe dig med begge dele.

Sådan finder du ud af, hvilken type oversættelse du skal bruge      

For at du får oversat dit dokument på den rigtige måde (og godkendt af den myndighed du skal bruge oversættelsen hos), anbefaler vi, at du kontakter myndigheden for at høre, hvilke krav de har til din oversættelse. Ofte har den pågældende myndighed skriftligt formuleret på deres hjemmeside eller via deres brochurer, hvilke krav de har til oversættelsen (og stempling heraf) – vi anbefaler derfor, at du læser dette afsnit grundigt igennem.

De fleste oversættelser skal oftest oversættes og stemples af en autoriseret translatør og evt. også legaliseres og påføres en apostille fra Udenrigsministeriet. Der findes dog mange undtagelser fra disse to typer af oversættelser – så undersøg, hvad du har behov for. Vi kan nemlig ikke rådgive om hvad der er det bedste i din specifikke sag. Kun myndigheden som skal bruge oversættelsen, kan fortælle om deres krav til udarbejdelsen og stempling af denne. Nedenfor kan du læse om forskellen på autoriserede oversættelser med og uden apostille.    

Legaliseret oversættelse som påføres apostille fra Udenrigsministeriet

Der bliver brugt mange ord for samme type oversættelse. En legaliseret oversættelse bliver også kaldt for en certificeret oversættelse, og er en oversættelse hvor din tekst bliver oversat, hvorefter dokumentets rigtighed bliver bekræftet hos enten Dansk Erhverv eller Byretten (notaren) for til sidst at få et apostillestempel fra Udenrigsministeriet. Denne procedure, også kendt som legalisering med apostillestempel, giver dokumentet juridisk gyldighed i de lande som er medlem af Apostille-konventionen. Langt de fleste lande er med i denne konvention, og godtager dokumenter med denne apostille på.

Dokumenter der ofte kræver denne procedure:   
Dokumenter som ofte kræver oversættelse med denne procedure er eksempelvis vielsesattester, straffeattester, skilsmissebevillinger, navneattester, dåbsattester, adoptionsbevillinger, attestester om navneændring, attester om forældremyndighed og en række andre dokumenter.

Hvilke oversættelser kan blive legaliseret?

Som udgangspunkt kan vi legalisere alle dokumenter, så længe at aprogkombinationen er fra dansk (eller engelsk) til fremmedsprog. Forklaringen er, at Udenrigsministeriet ikke vil legalisere dokumenter udstedt i andre lande. Når Udenrigsministeriet sætter en apostille på en oversættelse, står de inde for originaldokumentet - og det er kun den myndighed, hvor dokumentet er udstedt i, der kan det. Ønsker du derfor apostille på et udenlandsk dokument, skal du kontakte myndighederne i det pågældende land.

Vi kan legalisere almindelige oversætter, eller bekræftede/autoriserede oversættelser. I de sprogkombinationer, hvor vi ikke har en autoriseret oversætter, vil vi tilbyde dig en almindelig oversættelse, der bliver legaliseret. Undersøg først med den gældende myndighed om de vil acceptere denne type oversættelse.

Bekræftet oversættelse (også kaldet en oversættelse udført af en autoriseret translatør/tolk eller kendt som en autoriseret oversættelse). Alle er oversættelser, som forsynes med translatørens navn og underskrift.

Ved bestilling af en bekræftet oversættelse bliver oversættelsen forsynet med navn/underskrift og evt. stempel fra translatøren. Denne underskrift eller selve stemplet er en bekræftelse på, at teksten er præcist oversat fra det oprindelige dokument. Du får altså først oversat dokumentet, hvorefter den oversatte tekst vedhæftes det originale dokument (eller kopi heraf). Mellem oversættelsen og det originale dokument påføres translatørens underskrift og stempel. Disse hænger altså sammen, og du kan derfor ikke opdele hæftet med dokumenterne efterfølgende, uden at oversættelsen mister sin gyldighed. I enkelte lande kræves det fra myndigheder at det fysiske, originale dokument er vedlagt og sammenhæftet med oversættelsen. Undersøg dette hos den lokale myndighed. Hvis det kræves at originalen sættes sammen med oversættelsen, kan du sende den til vores adresse eller til oversætter - dette aftaler vi ved accept af vores tilbud hvis du informerer om at originalen skal vedhæftes i oversættelsen.

Autoriserede oversættelser og Certificate of Translation

Hos legalisering.dk tilbyder vi at hjælpe med autoriserede oversættelser, hvor vores autoriserede oversætter/translatør/tolk stempler og underskriver oversættelsen. Det betyder at oversætteren står inde for oversættelsen og bekræfter at den er oversat ord for ord. Vi tilbyder denne service i utallige sprogkombinationer.

I de sprogkombinationer, hvor vi ikke har nogle autoriserede oversættere til rådighed, vil vi i stedet kunne tilbyde dig en almindelig oversættelse, der bliver legaliseret. Dette bliver i nogle tilfælde kaldt for 'Certificate of Translation', hvor der bliver sat en virksomhedsforside på din oversættelse, som bliver underskrevet af en repræsentant for virksomheden. Nogle virksomheder kalder deres autoriserede oversættelse for en 'CoT', selvom det ikke skal bruges til forveksling, da der er en forskel om translatøren har den uddannelse der skal til for at kalde sig autoriseret, eller om virksomheden står inde for oversættelsen. For at finde ud af om den almindelige, legaliserede oversættelse vil være nok for dig, kan du spørge modtager om dette.Hos legalisering.dk vil vi altid informere dig om du tilbuddet er på en autoriseret eller almindelig oversættelse.

Modtag gratis information, vidensdeling og erfaringer.

Erhvervsoversættelser 

Legalisering.dk oversætter adskillige tekster for erhvervskunder. Vi har kunder fra de fleste brancher, og derfor har vi også oversættere med speciale inden for forskellige industrier. Når vi laver erhvervsoversættelser, er branchekendskab altafgørende for, om du får en god oversættelse ud af din bestilling. Vi har derfor specialister fra hele verdenen og har samtidig sikret dig de bedste priser, så du får det maksimale ud af dit budget. Alle oversættelser, som udføres af Legalisering.dk, bliver lavet af modersmålsoversættere. Hvis du har en tekst, som du ønsker oversat, anbefaler vi, at du kontakter os via vores kontaktformular, hvorefter en af vores projektledere vil vende tilbage til dig.

Vi oversætter til næsten alle sprog i verden: 

Når du skal have oversat juridiske dokumenter, og de skal have gyldighed i Danmark eller i andre lande, så kan vi kun oversætte fra dansk til fremmedsprog. Det vil sige, at vi ikke kan oversætte et dokument på et fremmedsprog til et andet fremmedsprog. Der findes dog enkelte undtagelser, og hvis du er i tvivl, så kontakt os. Vi oversætter til de fleste sprog i verden, så kontakt os med en forespørgsel og vi vender tilbage til dig. 

Markedets mest konkurrencedygtige priser 

Flere års erfaring med netop juridiske tekster gør, at vi har samlet de mest konkurrencedygtige oversættere, og på den måde er du sikret, at du får den bedste pris på din oversættelse. For at du kan få en pris og leveringstid, skal vi se dit dokument. Prisen afhænger af hvilken type af oversættelse du har brug for.                   

Vi behandler dine tekster fortroligt

Alle dokumenter vi arbejder med, bliver behandlet fortroligt. Alle oversættere der samarbejder med Legalisering.dk, er også underlagt tavshedspligt.

 

Du får de bedste priser på autoriserede oversættelser hos Legalisering.dk

Vi er underlagt tavshedspligt, så dine dokumenter er sikre hos os

Vi sender oversættelsen til dit kontor eller en pakkeshop nær dig

Her kan du se processen bag både en autoriseret og legaliseret oversættelse.

Vores netværk af autoriserede oversættere

Hvem er teamet bag legalisering.dk? Legalisering.dk er en samling af Danmarks mest erfarne juridiske og kommercielle oversættere og tolke. Vi har mange års erfaring med at oversætte alle former for juridiske dokumenter. Vi har specialiseret os i skriftlige oversættelser af juridiske dokumenter og dokumenter udstedt af offentlige instanser i både Danmark og udlandet. Vores netværk af autoriserede oversættere består af 150 oversættere fra Danmark suppleret med et internationalt netværk af 500 autoriserede oversættere fra udlandet.Vores kontor ligger i København i kontofælleskabet ”SoHo” i Kødbyen på Vesterbro. Vi træffes kun efter aftale, så hvis du ønsker at mødes med os, så ring eller skriv til os for at få en aftale. 

Legalisering.dk ApS
Flæsketorvet 68
1711 København K
Danmark
+45 7199 7722
CVR: 40255796